Home
Supervisie
Praktijkaard
Coaching
Doelgroepen
Kosten
contact
Links

COACHING


De Socratische Coaching methode:

Socrates vraagt aan iemand die loopt te zoeken: “Waar zoek je naar?”
De zoeker antwoordt: “Dat weet ik nou juist niet”.
Dan reageert Socrates met de woorden: “Hoe weet je dan wanneer je het hebt gevonden?” (Lecturis, mei 1996).


De houding van de gespreksleider (coachsupervisor) is onderzoekend, nieuwsgierig vragend, niet autoritair en vooral niet ingekleurd of met een voorbedachte sturing.

De socratische gesprekvoering is gericht op de dialoog: het is een onderzoekend gesprek dat gericht is op gezamenlijk nadenken en op redelijke argumentatie, waardoor een gemeenschappelijke analyse van een thema plaatsvindt. Het doel van een dialoog is het uitstijgen boven het individuele denken, waardoor inzichten verworven worden die ieder voor zich niet alleen zou kunnen bereiken. Het is de samenwerking en het zijn daarbinnen de verbindende krachten die het hem doen. Uiteindelijk staan alle neuzen in dezelfde richting, op hetzelfde doel gericht, zonder dat er iemand zijn eigenheid hoeft te laten varen. Integendeel is het een natuurlijk aanvullend gebeuren door bundeling van de verschillende krachten. Emoties mogen wel aanwezig zijn maar spelen in de dialoog geen rol, het gaat om werkelijke betrokkenheid en om redelijke en inhoudelijk rationele argumenten. Voor de coach betekent dit dat deze net zo nieuwsgierig is naar de antwoorden op zijn vragen als dat de antwoorder verrast en verwonderd is over wat er intuďtief uit hemzelf ontstaan kan.

Bij coaching gaat het eerstens om het vaststellen van een veranderingswens (persoonlijk of betreffende contacten en interacties in de relationele sfeer of in werkverband) en het verankeren van nieuw gedrag of een andere kijk op de zaak of op een specifiek probleem krijgen. De coach legt geen vooringenomenheid en geen veroordeling in zijn vragen maar laat de ander zelf spelenderwijs ontdekken.

  • u heeft als start vaak een beeld van een situatie of een persoon waar u het moeilijk mee heeft, u heeft een overtuiging. Maar of deze klopt?
  • u onderzoekt met behulp van vragen of het beeld wel realistisch is.
  • u vraagt uzelf met hulp van coachende vragen af of uw bekende manier van reageren vanuit dat denkbeeld wel zinvol is. Wat levert het u op?
  • u komt tot nieuwe conclusies, door de feedback en spiegeling van de coach en uw manier van kijken en denken worden hierdoor herzien of breder. Uw overtuiging komt er daardoor anders uit te zien.
  • u leert anders te reageren en handelen en zult dat in uw relatie en in uw werkcontacten ook gaan merken.
  • u heeft geleerd doelen bij te stellen, over stag te gaan op het juiste moment, u te voegen naar de natuurlijke omstandigheden, storm en conflicten te trotseren door deze moedig en tactvol aan te gaan zonder ze te bevechten.