Home
Supervisie
Praktijkaard
Coaching
Doelgroepen
Kosten
contact
Links

PRAKTIJKAARD


DE BESTE METHODE VOOR COACHING EN SUPERVISIE……...is zelfonderzoek en zelfmanagement……

Na een mislukte oefening zakte Jonathan Livingston Zeemeeuw diep in het water en hij hoorde een holle stem binnen in zich, die zei:
“Ik kan niet meer dan mijn natuur mij toestaat. Ik ben geen snelvlieger en daar ben ik ook niet voor bedoeld, anders zou ik wel de korte vleugels van een valk hebben en op muizenjacht gaan in plaats van vissen te vangen in de zee.”

Jonathan besloot weer te gaan vliegen zoals alle meeuwen deden.
Maar toen hij zo gedwee vliegend bezig was ging hem ineens een lichtje op: “…de korte vleugels van een valk??...dat is het….ik hoef slechts mijn vleugels in te vouwen om ze zo te verkorten”.
Hij vouwde zijn meeuwenvleugels strak tegen zijn lichaam aan met alleen de uiterste slagpennen uitgestrekt in de wind en stortte zich in een nieuwe duikvlucht. Met een oplopende snelheid tot 240 km. vloog hij nu omlaag om ineens met een kleine beweging van zijn vleugels vanuit de duik weer omhoog te schieten. Tot hoog boven de golven steeg hij op, boten achter zich latend tot zij slechts nog als een stipje te zien waren. Hij kneep zijn ogen dicht tegen de wind, slaakte een kreet en voelde zich gelukkig.
Hij had zichzelf en de situatie volledig onder controle.

En zo leerde hij door te oefenen en daarover na te denken nog veel meer aan bijzondere meeuwenspecialiteiten, die hij graag wilde doorgeven aan zijn groep. Hij wilde hen vertellen hoe zij zich konden ontworstelen aan onwetendheid door te luisteren naar hun innerlijke stem en deze te laten doorklinken in hun handelen.
Je had geen geloof nodig om te kunnen vliegen,was zijn conclusie, je hoefde alleen maar te begrijpen wat vliegen was en te vertrouwen op eigen volmaaktheid en onbeperkte mogelijkheden. En zo kwam de tijd dat Jonathan de jonge meeuwen kon motiveren om hun kwaliteiten te leren ontdekken en ontplooien.

Jonathan Livingston Zeemeeuw – de symbolische held van de vlieger en schrijver Richard Bach – weet na een lange worsteling met natuurelementen en met zijn groep, zijn competenties te verheffen tot een aparte kunst, zo gaat het verhaal. Hij ontdekt andere werelden en maakt zich de mystieke macht eigen om zich te verplaatsen met de snelheid van een gedachte. Hoewel hij tot hoge werelden weet op te klimmen keert hij uiteindelijk terug op de aarde om de achtergebleven meeuwen te laten delen in zijn gevonden geluk. Want hij heeft het meest waardevolle van alles ontdekt, iets dat meer betekent dan hoogvliegen maar wat ook het moeilijkste is : de kunst om anderen lief te hebben als jezelf en toch vrij te zijn en je eigenheid te behouden. Niets kan je dat laatste beletten, daarvan was hij overtuigd.

“De enige ware Wet is die welke naar de vrijheid leidt”, zei Jonathan tot zijn leerlingen. “Er is geen andere weg dan je beperkingen een voor een proberen te overwinnen en zo vrij te worden en onbevangen dat je je onbeperkte mogelijkheden kunt ontmoeten in een contact met weerstanden en conflicten”.

Om deze uitspraken en om zijn moed tot “al doende leren” beschouw ik Jonathan als de vriend van alle zeilers, die tussen hun dagelijkse verplichtingen door, zichzelf oefenen in koersbepaling en effectiviteit. Waarbij zij zich ter ontspanning - uit vrije wil en met vrije beheersing - overgeven aan de vier natuurelementen:
Water (=emotionele drijfkracht),
Wind (= beweeglijke denkkracht),
Zon (= motiverende inspiratiebron),
Aarde (= natuurlijke vormkracht).

Tezamen brengen zij groei tot stand. U weet wel: het zaadje dat op de aarde waait of aan land spoelt en daar door zon en water in zijn aardebedding verwarmd en gevoed wordt en tot een prachtige bloem of boom groeien kan..…..samenwerking is teamwork.

Zelfonderzoek, communicatie en innerlijk leiderschap beschouw ik als belangrijke thema’s in het werken met mensen. Omdat de mens een zee aan emoties in zichzelf en zijn handelen herbergt. En omdat hij in het trotseren van de verschillende “weersomstandigheden” de beste leermeester in zichzelf aan het roer moet laten staan. Het beste uit jezelf halen is weten wat je in huis hebt.

Communicatiemodel “Mag het een beetje DOBISOR”:
Om u tot zelfinzicht en respectvol handelen te motiveren is communicatie met uzelf en met uw omgeving onontbeerlijk. Dit vraagt om enig zelfinzicht en om interactieve vaardigheden. Daarom heb ik het volgende communicatiemodel ontwikkeld: “Mag het een beetje DOBISOR”.
Dobisor is een samenvoeging van 7 communicatie thema’s:
Duidelijkheid – Openheid – Begrenzen – Intuïtie – Sensitiviteit – Oprechtheid – Respect.

Dit model bestaat uit een spelvorm, waarbij men zichzelf vooraf een leervraag voorlegt en daar aan de hand van het spel, met begeleiding van de coach - supervisor, zelf antwoorden op vinden kan.