Home
Supervisie
Praktijkaard
Coaching
Doelgroepen
Kosten
contact
Links

SUPERVISIE


Supervisie methode volgens Siegers / LVSB:

Supervisie is leren door en van ervaringen. Het verschil tussen Coaching en Supervisie is dat bij supervisie gevraagd wordt van de supervisant om op zichzelf te reflecteren: samen met de supervisor op afstand te kijken naar een ingebrachte situatie (werkinbreng) en aan de hand van het ontstane gesprek en de er uitgehaalde persoonlijke worstelingen daar over na gaan denken, je bezinnen, je eigen emoties onderkennen en daarop reflecteren:

  • wat heb je van jezelf ontdekt, welk concreet probleem of welk thema haal je er uit?
  • zijn er onderliggende emoties of gedachtepatronen die een belemmering vormen?
  • waar komen deze vandaan en hoe zijn ze te elimineren of te transformeren?
  • er ontstaat een beweging van zelfgestuurd leren, uit onbevangenheid en uit nieuwsgierigheid naar verdere ontwikkelingen en menselijke mogelijkheden.
  • Er ontstaat een innerlijk leiderschap waarmee u als professional of manager op een voor u vanzelfsprekende manier mensen kunt aansturen of begeleiden.

De “Onder de waterlijn” methode en “De dubbele Integratie-driehoek” (persoonlijk denken, voelen en willen integreren ten behoeve van het professionele kader):
Onder de waterlijn daar speelt zich de ware doelbepaling af. Daar durft u wel… daar durft u niet… daar wilt u wel… daar wilt u niet… daar maakt u een keuze, bewust of niet…. Daar zit uw misleidende denken en wat u van een situatie of een persoon vindt…Daar kunt u de koers bijstellen om effectiever te werk te willen gaan. Daar kunt u ook de parels opduiken van hoe u vroeger wellicht spontaan iets zou hebben opgelost.

Zelfsturend leren leren met “De leercirkel van Kolb”:
Ieder mens heeft een persoonlijke insteek. Het is de overstap naar een telkens opvolgend gebied waarmee hij zichzelf lerend kan houden.
Na het DOEN komt het BEZINNEN met effectmeting en REFLECTEREN, vervolgens gaat men over tot DENKEN over nieuwe mogelijkheden Aan de hand van nieuwe kennis wordt inzicht verkregen in nieuwe mogelijkheden en worden gegevens opnieuw geordend en keuzes gemaakt om er een PLANNING op te zetten die om organisatie vraagt van het nieuwe DOEN / HANDELEN. Dit principe blijven volgen is Zelfsturend jezelf blijven ontwikkelen en vernieuwen in je beroep. En daarvoor is zelfreflectie onontbeerlijk:
  • Hoe heb ik het gedaan, wat was het effect of wat zou ik wensen (Bezinnen en dromen). Terugblikken, reflecteren en vooruitblikken.
  • Waar haal ik nieuwe informatie weg om het opnieuw en anders te proberen (Denken).
  • Hoe kan ik het vervolgens gaan inkleden, welke keuzes maak ik hiervoor, welke planning zet ik erop.
  • Handelen of opnieuw handelen en opnieuw uitproberen, tot tevredenheid en dan toch zorgen dat je bij de tijd blijft en dat je in blijft spelen op vernieuwingen …..dus telkens na het handelen weer opnieuw bezinnen.

Gedragsverandering bevorderen met behulp van technieken uit de RET, de TA, Systeem Opstellingen, Gestalt / Voice dialoque, Beeldende expressie, Drama e.a. bewegingsvormen:
Er zijn veel technieken om belemmeringen, die het leren blokkeren (angsten en misplaatste denkpatronen) , inzichtelijk te krijgen en uit de weg te ruimen. Zonder dat er sprake is van therapie. Het verschil is dat bij therapie de therapeut mee in het bootje stapt om de rivier te bevaren, de therapeut benadert de cliënt in zijn zieke gedrag of psyche. Echter de supervisor blijft buiten de boot van de supervisant, deze wordt door de supervisor benaderd in zijn gezonde menszijn. Er wordt contact gelegd door de supervisor vanaf de vaste wal, of vanuit de helikopter erboven, waarvandaan vragen, richtlijnen en tips worden doorgegeven. En in de boot zit de supervisant met al zijn subpersoonlijkheden (rol-typeringen). De supervisant bepaalt uiteindelijk zelf hoe hij obstakels op de werkplek gaat nemen, welk deel uit zichzelf bij een specifieke gebeurtenis het meest geschikt daarvoor is. Op de voor hem of haar meest passende manier zal hij tips van de supervisor kunnen uitproberen.